Кафедра обліку і аудиту

Кафедра обліку і аудиту створена у 2006 р. Метою створення випускової кафедри є забезпечення викладання фахових дисциплін напряму підготовки «Облік і аудит» та економічних дисциплін інших спеціальностей філії.

Кількісний склад кафедри – 10 викладачів, із них 5 працюють на постійній основі. До викладання кафедра запрошує за сумісництвом 5 викладачів. Серед викладачів кафедри 1 кандидат економічних наук, 2 кандидати економічних наук, доценти та 1 доктор економічних наук, професор.

Дисципліни кафедри забезпеченні навчально-методичними комплексами. Крім того, викладачами кафедри розроблені:

Бухгалтерський облік – «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи», «Методичні рекомендації до виконання курсових робіт».

Фінансовий облік І, ІІ - «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи», «Методичні рекомендації до виконання курсових робіт».

Аудит - «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання».

Організація і методика аудиту - «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Податковий облік - «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Контроль і ревізія - «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Внутрішньогосподарський контроль - «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання».

Ціноутворення - «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання»,.

Організація обліку - «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Облік в банку - «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи».

Облік зовнішньоекономічної діяльності - «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті - «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Управлінський облік - «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи», «Методичні рекомендації до виконання курсових робіт».

Облік у зарубіжних країнах - «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Облік в торгівлі - «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу - «Опорний конспект лекцій», «Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання», «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів», «Пакет комплексної контрольної роботи»

Викладачі беруть активну участь у науково-практичних конференціях, друкують наукові статті у фахових виданнях.

На базі кафедри створена наукова школа за напрямом «Організація обліку і аналізу з методичного забезпечення ефективного управління підприємством».

Опанування спеціальністю передбачає засвоєння 37 навчальних дисциплін.

Фахівці напряму підготовки «Облік і аудит» можуть обіймати такі посади:

- бухгалтера;

- бухгалтера-касира;

- головного бухгалтера;

- касира в банку;

- обліковця;

- інкасатора;

- інспектора з основної діяльності;

- інспектора-ревізора;

- аудитора.

«Облік і аудит» здебільшого називають мовою бізнесу. І це справді так. Адже він широко використовується у діловому світі для опису ділових стосунків між різними підприємствами. Головне завдання бухгалтерів – інтеграція поглядів і напрямків, створення загальної теорії бухгалтерського обліку.

Фонд літератури напряму підготовки «Облік і аудит» складає 15 тисяч підручників.

Кiлькiсть переглядiв: 104

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.