Кафедра комп'ютерних систем і мереж

Кафедра комп’ютерних систем і мереж створена у 2006 році, здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» .

На кафедрі працює 9 викладачів, серед яких 1 доктор технічних наук, професор; 1 доктор фізико-математичних наук; 4 кандидати технічних наук, доценти; 3 асистенти.

Науково-педагогічний склад кафедри бере активну участь у науково-практичних конференціях, друкує наукові статті у фахових виданнях.

Напрям підготовки «Комп’ютерна інженерія» поєднує глибоке вивчення як фундаментальних так і фахових дисциплін, що дає можливість готувати фахівців для вирішення актуальних завдань в таких галузях:

 • створення, використання, обслуговування складних комп’ютерних систем та мереж на базі найсучасніших мікропроцесорів, персональних комп’ютерів, локальних та глобальних мереж, мережі Internet, баз даних, проектування програмного забезпечення мовами високого рівня;
 • створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп’ютерних систем та мереж;
 • створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп’ютерних засобів, зокрема, проектування та виготовлення вбудованих комп’ютерних систем побутової техніки, приладобудування, засобів комп’ютерного зв’язку, систем обробки сигналів та зображень, високопродуктивних комп’ютерних систем.

Студенти можуть виконувати практичні роботи та наукові дослідження в лабораторіях кафедри, які оснащені сучасним програмним забезпеченням. Бакалавр професійного напряму «Комп’ютерна інженерія» підготовлений і може залучатись до таких видів економічної діяльності :

 • виробництво електронних обчислювальних машин та іншого обладнання для обробки інформації;
 • монтаж та ремонт електронних обчислювальних машин та іншого обладнання для обробки інформації;
 • виробництво деталей електронного обладнання ;
 • консультації з питань інформатизації;
 • створення програмного забезпечення;
 • обробка даних;
 • робота з базами даних;
 • технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки;
 • дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук;
 • професійно-технічна освіта.

Студенти отримують глибокі та всебічні знання з проектування, розробки, експлуатації, системного та прикладного програмування складних обчислювальних комплексів: розподілених та кластерних комп’ютерних систем, локальних, глобальних та корпоративних комп’ютерних мереж.

Випускник напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» здатен проектувати, налаштовувати та адмініструвати роботу комп’ютерних мереж різного рівня, розробляти окремі пристрої і блоки комп’ютерних систем та мереж, а також відповідне програмне забезпечення.

Кiлькiсть переглядiв: 100

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.